Main menu:

Voor wie is de ProjectenMap bedoeld?

De ProjectenMap is bedoeld voor organisaties die veel ruimtelijke projecten hebben. Zij willen inzicht in de projecten om te rapporteren en te sturen. Opdrachtgevers zijn directie, lijnmanagers of programmamanagers. Zij zijn voor meerdere projecten intern opdrachtgever en willen grip houden op de projectenportefeuille. Gebruikers zijn projectleiders, management en bestuur.

Wat levert de ProjectenMap op?

Voor goede informatie geldt dat die volledig, actueel en betrouwbaar is. Het is bovendien toegesneden op de behoefte van de ontvanger die zelf zijn informatie wil halen. De ProjectenMap voorziet hierin.

De ProjectenMap biedt in één oogopslag inzicht in de afzonderlijke ruimtelijke projecten en geeft een overzicht van de portefeuille als geheel. De ProjectenMap verzamelt, structureert en deelt de projectinformatie. Door een eenduidige rapportage zijn projecten snel en goed te vergelijken. De ProjectenMap biedt structuur door de projectinformatie in drie detailniveaus onder te verdelen. Hiermee is het mogelijk de informatie aan te laten sluiten bij de doelgroep. Een projectleider moet op een gedetailleerde wijze informatie hebben om zijn adviezen goed voor te kunnen bereiden terwijl beslissers juist behoefte hebben aan een globaal overzicht om projecten ten opzichte van elkaar af te kunnen wegen.

 

Wat is de ProjectenMap?

De ProjectenMap is ontwikkeld door beeckk. Wij hebben de afgelopen 10 jaar gewerkt aan ruimtelijke projecten bij verschillende gemeentelijke projectorganisaties. De basis voor de ProjectenMap zijn onze eigen ervaringen. Het is het resultaat van de behoefte die onze opdrachtgevers hebben gehad om structuur aan te brengen in de projecten. De ProjectenMap bestaat uit een digitaal rapportage systeem, vijf inhoudelijke modules en een opstart-module.